Kunhegyes belterületi úthálózatának fejlesztése

Sajtóközlemény

Cím: Kezdődik „Kunhegyes belterületi úthálózatának fejlesztése „ című projekt megvalósítása

2023/07/17

A TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívásra Kunhegyes Város Önkormányzata által „Kunhegyes belterületi úthálózatának fejlesztése” címen és TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00001 azonosító számon benyújtott támogatási kérelme 249,97 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Kunhegyes Város Önkormányzata célul tűzte ki, hogy a város adottságaira építve egy olyan vonzó településkép alakuljon ki, mely növeli a település, a járás, a régió népességmegtartó és népességvonzó erejét. A tervezett beavatkozások révén cél azon önkormányzati tulajdonú belterületi közutak kiépítése, ahol jelenleg földút található, illetve azon belterületi utak korszerűsítése, felújítása, melyek állapota nagyon leromlott és a településközpont, illetve a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetőségét és a lakóterületekkel való kapcsolatok javítását segítik elő. A projekt által több mint 3 km hosszú útszakasz újul meg.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat a településüzemeltetés, annak keretében – többek között – a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, mely előírásoknak Kunhegyes Város Önkormányzata minden tekintetben meg kíván felelni és jelen projekt ezen kötelezettségének hatékonyabb teljesítéséhez tud kiemelten hozzájárulni.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. Kunhegyes Város Önkormányzata a projektcél elérésével egyúttal a helyi és vonzáskörzetben élő lakosság -, valamint befektetők – turisták részére is vonzó várost alakít ki, mely megfelelő szintű gazdasági, kulturális, közösségi, turisztikai szolgáltatásokat képes biztosítani úgy, hogy hozzájárul munkahelyek bővüléséhez, ösztönzi a magántőke bevonását a fejlesztésekbe. A városfejlesztés célja, hogy az itt élők számára minőségi életfeltételeket biztosítson a fejlesztések megvalósítása által, figyelembe véve a lakosság igényeit. A projekt legfontosabb célja, hogy az útfejlesztések hozzájáruljanak a város gazdasági növekedéséhez, egy egészségesebb környezet kialakításához, csökkentsék településről történő elvándorlást, és járuljanak hozzá a lakosság elégedettségi szintjének növeléséhez.

A kijelölt megvalósulási helyszínek Kunhegyes belterületén találhatóak. Az útszakaszok kora meghaladja a 20 évet, az időjárási körülmények és a forgalmi terhelés következtében teherbírásuk alacsonnyá vált. A Pénzeskert utca a Füleki Sándor utcának a Feketehegy utca – József Attila utca közötti szakasza 231 m hosszú kiépítetlen földút, mely még kiépítésre vár. A többi tervezett utakon az úthibák miatt az indokoltnál jóval lassabb a közlekedés, mint az optimális lenne, amely nagymértékben megnehezíti a munkába-, iskolába járás körülményeit, valamint rontja a helyi vállalkozások versenyképességét.

A projekt a közbeszerzési eljárás lefolytatásának szakaszában tart. A kivitelezés 2023 őszén kezdődik el. A projekt tervezett befejezési határideje: 2025.08.31.

A projektről bővebb információt a www.kunhegyes.hu oldalon olvashatnak

További információ kérhető:

Sándor Anikó – projektmenedzser

Tel.: 06-20/41-55-552

sandoraniko1981@gmail.com