A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok

KUNHEGYESI HÍRADÓ
a Kunhegyesi Városi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal lapja

Az interneten is olvasható : www.kunhegyes.hu
Felelos kiadó: Barta Ferenc aljegyzo
Szerkesztoség: 5 3 4 0 Kunhegyes, Szabadság tér 7.
(59 -530-030) E-mail: hirado@ kunhegyes.h u
ISSN : 08653054