Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények

Kunhegyes Város honlapján történő közzététel: ha a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló
szerződéshez nem szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása, a szerződést az elővásárlásra jogosultakkal az önkormányzat jegyzője közli.

Kunhegyes, 0221/48 hrsz. szántó
Kunhegyes, 0221/54 hrsz. szántó
Kunhegyes, 0125/67 hrsz. szántó

Közzététel időpontja: 2024. 02. 14.
A közlés kezdő napja: 2024. 02. 15.

A földforgalmi törvény 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 30 napos határidő utolsó napja: 2024. 02. 14.E határidő jogvesztő!

A levétel napja: 2024. 03. 19.