A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Önkormányzat:

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Szabó András polgármester
Telefon: 59/530-500, 59/530-620
A hivatal telefax száma: 59/326-057
II. épület telefax száma: 59/326-928
Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@kunhegyes.hu
Jegyző e-mail címe: jegyzo@kunhegyes.hu
Polgármester e-mail címe: polgarmester@kunhegyes.hu

A városban működő önkormányzati intézmények jegyzéke

Polgármesteri Hivatal
Székhelye:
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1.
Hivatal vezetője: Rentzné dr. Bezdán Edit jegyző
Telefon: 59/530-500, 530-620, Fax: 59/326-057
II. épület: 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 58.

Szervezeti egységek:
Háziorvosi szolgálat (Dózsa György u. 4.)
Házi gyermekorvosi szolgálat (Dózsa György u. 4.)
Szociális étkeztetés (Arany János u. 24.)
Ügyeleti szolgálat (Dózsa György u. 4.)
Védőnői szolgálat (Dózsa György u. 4.)
Fogorvosi Szolgálat (Kossuth Lajos u. 68.)

Gazdálkodási formája:
Jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda és Könyvtár

Székhelye:
Kossuth Úti Általános Iskola és Szakiskola 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 43.
Iskola vezetője: Szabó István igazgató
Telefon: 59/530-151

Tagintézmények:
Dózsa Úti Általános és Labdarúgó Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
5340 Kunhegyes, Dózsa György u. 38.
Általános Iskola, Óvoda és Könyvtár 5233 Tiszagyenda, Ady Endre u. 6.
Általános Iskola 5234 Tiszaroff, Szabadság u. 39/b.

Tanügyi egységek:
- Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 43.
- Kunhegyes, Dózsa György u. 38.
- Kunhegyes, Szigliget u. 4.
- Kunhegyes, Ady u. 1.
- Kunhegyes, Ady u. 2.
- Kunhegyes, Kossuth u. 58.
- Kunhegyes, Kossuth u. 84.
- Tiszagyenda, Ady u. 6.
- Tiszagyenda, Béke u. 8.
- Tiszaroff, Szabadság u. 39/b.
- Tiszaroff, Szabadság u. 20.
- Tiszaroff, Szabadság u. 19.

Gazdálkodási formája:
Jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, szakmailag teljes jogkörű, bérgazdálkodói jogkörrel nem rendelkező költségvetésszerv.

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye

Székhelye:
5340 Kunhegyes, Hajnal u. 3.
Intézmény vezetője: Nagy Sándorné intézményvezető
Telefon: 59/326-851

Tagintézmények:
Napköziotthonos Óvoda Tomajmonostora, Széchenyi u.64.
Napköziotthonos Óvoda Tiszaszentimre, Rózsa út 2.
Napköziotthonos Óvoda Tiszaroff, Szabadság u. 40-42.

Telephelyek:
Hajnal Úti Óvoda Kunhegyes, Hajnal u. 3.
Kossuth Úti Óvoda Kunhegyes, Kossuth L u. 112.
Zádor Úti Óvoda Kunhegyes, Zádor u. 6/a.
Garay Úti Óvoda Kunhegyes, Garay u. 2.
Napköziotthonos Óvoda Tomajmonostora, Széchenyi u.64.
Napköziotthonos Óvoda Tiszaszentimre, Rózsa út 2.
Napköziotthonos Óvoda Tiszaroff, Szabadság u. 40-42.

Gazdálkodási formája:
Jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező, szakmailag teljes jogkörű, bérgazdálkodói jogkörrel nem rendelkező költségvetés szerv.

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Székhelye:
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7.
Intézmény vezetője: Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
Telefon: 59/530-030

Tagintézmények:
Ilosvai Varga István Városi Művelődési Központ (Kunhegyes, Szabadság tér 7.)
Zsigmond Ferenc Városi Könyvtár (Kunhegyes, Ady E. u. 2.)

Telephelyek:
Kunhegyes Városi Múzeum (Kunhegyes, Kossuth u. 39.)
Kunkapitányház (Kunhegyes, Tomaji u. 9.)
József Attila Művelődési Ház (5363 Nagyiván, Fő u. 68.)
Művelődési Ház (5233 Tiszagyenda, Béke u. 8.)
Művelődési Ház (5361 Tiszaigar, Dózsa Gy. u. 19)
Művelődési Központ (5234 Tiszaroff, Szabadság u. 35/b.)
Ady Endre Művelődési Ház (5322 Tiszaszentimre, Petőfi u. 12.)
Művelődési Központ (5324 Tomajmonostora, Széchenyi u. 63/a.)

Gazdálkodási formája:
Jogi személyiséggel rendelkező, részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szem-pontjából részjogkörrel rendelkező, szakmailag teljes jogkörű, bérgazdálkodói jogkörrel nem rendelkező költségvetési szerv.