Igazgatási szünet

HIRDETMÉNY
Téli igazgatási szünet elrendeléséről

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 213/2023.(X.12.) Kt. határozatával

a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el az alábbiak szerint:

Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdés a) pontjában kapott jogkörében eljárva és a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló 407/2023.(VIII.30.) Korm. rendeletre hivatkozva a kormányrendeletben meghatározott időszakkal azonos módon úgy döntött, hogy a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatalban

2023. december 27.napjától 2024. január 1. napjáig (3 munkanap) terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.

A Képviselőtestület az igazgatási szünet kapcsán- annak érdekében, hogy az ne okozzon a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal közfeladatainak ellátásában aránytalanul nagy sérelmet, továbbá azt, hogy a Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátása biztosítva legyen- utasítja a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére.

Utasítja a jegyzőt, hogy az elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa a Képviselőtestület határozatának a helyben szokásos módon való közzétételével.

Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, az ügyfélfogadás szünetel!

Az igazgatási szünet időtartama az azonnali ügyintézés nem lehetséges, azonban valamennyi tárgykörben kérelmet továbbra is folyamatosan benyújthatják ügyfeleink elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, illetőleg a megszokott elektronikus e-mail postafiók elérhetőségeinken.

Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (4) bekezdés f) pontja szerint az igazgatási szünet elrendelése esetén annak időtartama – a 3. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – nem számít bele az igazgatási szünettel érintett polgármester, főpolgármester, vármegyei közgyűlés elnöke, jegyző, közterület-felügyelet, polgármesteri hivatal és közös önkormányzati hivatal ügyintézője hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek és az önkormányzati hatósági ügyek intézésének határidejébe sem.

A Polgármesteri Hivatal a zavartalan ügymenetet és feladatellátás biztosítása tárgyában:

  • a halaszthatatlan anyakönyvi ügyekre nézve – ideértve a helyi halálesetek bejelentésére és anyakönyvezésére vonatkozó jogszabályi kötelezettséget – az ügyintézés lehetőségét telefonos ügyeleti/készenléti rendszerben biztosítja a hozzátartozók és a temetkezési szolgáltatók számára 2023. december 27-én (szerda) és 2023. december 29-én (péntek) munkanapokon.

Előzetes időpont egyeztetés szükséges: Ácsné Nagy Brigitta anyakönyvvezető
Tel.: +36 30/074-9806

  • a halaszthatatlan földforgalmi ügyek tekintetében a föld adásvételi szerződésekre és a föld haszonbérleti szerződésekre vonatkozó – benyújtható – elfogadó jognyilatkozatok átvételének lehetőségét az igazgatási szünet alatt telefonos ügyeleti/készenléti rendszerben biztosítjuk a benyújtók számára a törvényes határidők figyelembevételével 2023. december 27-29. között munkanapokon.

Előzetes időpont egyeztetés szükséges: Feketéné Csoma Ildikó hatósági ügyintéző, Barta Ferenc jegyző
Tel.: +36 30/656-2032, +36 20/424-5260

2024. január 02-től a polgármesteri hivatal a megszokott munkarendben működik.

Szíves megértésüket ezúton köszönjük.

Kunhegyesi Polgármesteri Hivatal:
Barta Ferenc s.k.

jegyző